VALVE ASY PORT – 1069445

Fits ICP Models

 • CBY036H1
 • CBY048H1
 • CBY060H1
 • CH5036VHA5
 • CH5048VHA6
 • CH5060VHA6
 • CH9518VKA3
 • CH9524VKA3
 • CH9530VKA3
 • CH9536VKA3
 • CH9542VKA3
 • CH9548VKA3
 • CH9560VKA2