RELAY 24V DPDT – 1085156

Fits ICP Models

 • CA5548VLD2
 • CBA048FB2
 • CBY036FB1
 • CBY036FB2
 • CBY048FB1
 • CBY048FB2
 • CBY060FB1
 • CBY060FB2
 • CH5536VLD1
 • CH5536VLD2
 • CH5548VLD1
 • CH5548VLD2
 • CH5560VLD1
 • CH5560VLD2
 • HCBY36ZA
 • HCBY48ZA
 • HCBY60ZA
 • HDCH36VZA
 • HDCH48VZA
 • HDCH60VZA