MTR BLOWER 3/4HP 230V – 1079694

Fits ICP Models

  • PAHA042GA
  • PAHA042HA
  • PAHA048H