CAP RN RP 440V 3+40 AERO – 1086680

Fits ICP Models

  • NAC042AKA1
  • NAC042GKA1
  • NAC042MKA1